E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta

Nøkkeldata

Tidsrom: 2014 – Pågående

Omfang: Tunneler og ventilasjonstårn skal bygges når deler av E18 legges under bakken mellom Lysaker og Ramstadsletta.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Ytelser: Beregninger, vurderinger og bidrag til reguleringsplan, teknisk plan og byggeplan

 

 

Prosjektbeskrivelse

Om oppdraget

Statens vegvesen Region øst har utarbeidet teknisk plan og forslag til reguleringsplan med bestemmelser for E18 Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu – Gjønnes.

Som underleverandør til Aas-Jakobsen AS bistår vi Statens vegvesen Region øst med analyser, beregninger og dimensjonering av tunnelventilasjon for klima og brann, samt dimensjonering og utforming av ventilasjonstårn. I tillegg har vi ansvar for generell VVS i tekniske bygg, bygningsfysikk, ytre miljø, luftkvalitet og lokale støytiltak.

Kontakt:

Ørjan Antonsen
sivilingeniør
E-post: oa@ingenia.no

Gå til profil