Emma Hjort skole

Nøkkeldata

Tidsrom: 2018–pågår

Omfang: Nybygg BTA = 1.800 m², rehabilitering 5.200 m², flerbrukshall BTA 1327 m²

Entrepriseform: Delt entreprise

Oppdragsgiver: Bærum Kommune Eiendom

Ytelser: Energisentral med 250 kW CO2 varmepumpe og forsyningsanlegg for termisk energi

Prosjektbeskrivelse

Emma Hjort barneskole i Bærum kommune skal rehabiliteres. Skolen skal utvides med nytt tilbygg og ny flerbrukshall. Energisentralen skal bygges om og utvides, og den eksisterende oljekjelen blir erstattet med en 250 kW CO2-varmepumpe.

Utendørs VVS

Ingenia har prosjektert utendørs forsyningsanlegg for termisk energi. CO2-varmepumpen skal forsynes fra totalt 21 energibrønner etablert på skolens tilhørende fotballbane. I forbindelse med dette har Ingenia stått for utforming av brønnpark, med plassering av brønner, samlekummer og prosjektering av rørgrøfter for kollektorrør (tur-retur) mellom energisentral og brønnpark.

NovaPoint og AutoCad ble benyttet i utarbeidelse av tegninger og modell, samt for uttak av mengder til beskrivelse i G-prog etter NS3420.

Dag Hals

Kontakt:

Dag Hals
ingeniør
Tlf: 48 11 69 31
E-post: dh@ingenia.no

Gå til profil