Fokusgården, Sørumsand

Nøkkeldata

Tidsrom: 2019 — 2020

Oppdragsgiver: Urbanium AS

Ytelser: Detaljregulering. Utarbeidelse av planforslag.

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Prosjektbeskrivelse

Sørumsand er i vekst og forventer en økning i innbyggertall på over 7000 frem mot 2040. Kommunen har nylig vedtatt områdebestemmelser for Sørumsand sentrum, og den overordnede planen regulerer inn bebyggelse, gågate og torg, som gir mulighet for en fin sentrumsstruktur.

Villavegen 1 er en stor og sentral eiendom som består av det lokale butikksenteret Fokusgården, med innvendig gangstrøk og boligblokk på tak. Urbanium AS ønsker som grunneier å følge kommunens nyeste sentrumsbestemmelser, og har utviklet et planforslag i samarbeid med Dyrvik Arkitekter AS.

Ingenia AS er engasjert av grunneier som rådgiver innen vann-, avløp og overvannshåndtering. Vi har planlagt all utendørs VA-teknisk infrastruktur, og har i tillegg lagt planer for det kommunaltekniske ledningsnettet i sentrumsområdet. Dette i samarbeid med Lillestrøm kommune og prosjektgruppen.

Det tverrfaglige planforslaget, utviklet av Dyrvik Arkitekter AS, Østengen & Bergo AS, Advansia AS og Ingenia AS m.fl., følger i stor grad områdereguleringen. På gateplan er torget og gågaten de viktigste elementene. Her vil det også være varelevering til dagens butikk, og nedkjøring til parkeringskjeller for beboere. Det er foreslått boliger med forhage og inngang fra gateplan. Det er foreslått grønne felt på alle takflater. Planforslaget overleveres Lillestrøm kommune til førstegangsbehandling høsten 2020.

Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter AS

Kontakt:

Kjell Ove Haug
avdelingsleder
Tlf: 95 70 03 21
E-post: koh@ingenia.no

Gå til profil