Follobanen

Nøkkeldata

Tidsrom: 2011–2019

Omfang: Ca. 20 km tunnellengde + 2 km oppgradert Østfoldbanetunnel

Entrepriseform: EPC Totalentreprise

Oppdragsgiver: Jernbaneverket / Bane NOR

Ytelser: Planlegging og teknisk oppfølging i forfase, anbudsfase, prosjekteringsfase og byggefase.

Prosjektbeskrivelse

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel (Blixtunnelen). Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene.

Som underleverandør til Aas-Jakobsen AS bistod vi Jernbaneverkets/Bane NORs prosjektorganisasjon med analyser av temperatur, luftfuktighet og luftbevegelser i anlegget i drift og ved en eventuell brann. Her inngikk også røyksprednings-, sonic boom- og trykkanalyser, dimensjonering av frostinntrening i tunneler, rapporter og tekniske spesifikasjoner for blant annet brannventilasjon og trykksetting av rømningsveier. I tillegg til å være bidragsyter på flere risiko- og beredskapsanalyser, utførte vi også en omfattende gjennomgang av nytt og eksisterende regelverk mtp. tunnelventilasjon og brannvann.

 

 

Kontakt:

Ørjan Antonsen
sivilingeniør
E-post: oa@ingenia.no

Gå til profil