Fuglehauggata 15

Nøkkeldata

Tidsrom: 2017-2018

Omfang: 1700 m² tomt, 2 stk, 5 etg leilighetsbygg og en enebolig.

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Fuglehauggata 15 boligsameie

Ytelser: Detaljprosjektering av overvannshåndtering og drenering

Prosjektbeskrivelse

Ingenia ble engasjert av styret i Fuglehauggata 15 boligsameie til å kartlegge vannlekkasje i kjellerbod, og generell fuktproblematikk i gårdsrom.

Overvannshåndtering og drenering

Alle eksisterende drens- og overvannsrør ble kamerakjørt, beslag og grunnmur ble vurdert. Det ble konkludert med dårlige drenering og utilstrekkelig avrenning. Det ble prosjektert nye løsninger for drenering, overflateavrenning, takvann, taknedløp og tilkobling til eksisterende drenspumpekum. Alt takvann ble ført ut på terreng og videre til infiltrasjonmagasin, uten påslipp på offentlig nett. Det ble levert tilbuds- og arbeidstegninger, samt prosjektkalkyle.

Ingenia utførte også rollen som teknisk byggeleder der alt av tekniske løsninger ble vurdert og godkjent før de ble utført av entreprenør.

Kontakt:

Kjell Ove Haug
avdelingsleder
Tlf: 95 70 03 21
E-post: koh@ingenia.no

Gå til profil