Grefsen base

Nøkkeldata

Tidsrom: 2016-2020

Omfang: BTA = 7100 m2 + 800 m2 (rehab. + nybygg)

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Sporveien

Ytelser: Planlegging og oppfølging gjennom forfase, detaljplan og bygging

Prosjektbeskrivelse

Oslo kommune vedtok i desember 2015 kjøp av 87 nye trikker. Trikkeanskaffelsen medførte et behov for større verkstedlokaler og plass til parkering. Sporveiens base på Grefsen ble derfor utvidet og oppgradert for å kunne ta imot de nye trikkene.

Som underleverandør til Aas-Jakobsen AS har vi bistått Sporveien i planleggingsfasen med detaljprosjektering av byggets energi-, klima-, og prosessinstallasjoner for de oppgraderte områder.

Grefsen base har fått et kraftig løft, med ny montasjehall, nye kontor- og garderobearealer, samt rehabilitering av verksted, likeretterstasjon og etasjer i administrasjonsbygg. Oppdraget inkluderte også rehabilitering av utvendig vaskehall med ny vaskemaskin for trikker og gjenvinningssystem for brukt vaskevann.  Ingenia har for sistnevnte bistått med koordinering av brukerbehov, samt konkurransegrunnlag for innkjøp av ny vaskemaskin. I forbindelse med anskaffelsen av nye trikker, ble arbeidsområder med tilhørende graver ombygd. Dette inkluderte nytt røranlegg for støvsuger, trykkluft, gearolje og smørefett. Parallelt med byggesaken, har Ingenia bistått driftsavdelingen på Grefsen Base med endring av energiforsyning til fjernvarme, i tillegg til avlastende overvannstiltak.

Oppdraget omfattet også oppfølging i den pågående byggefasen, noe både vi og kundene våre ser merverdien i; anleggene blir utført i henhold til kontrakt, og med riktig kvalitet og utførelse.

Christian Holmeide foto

Kontakt:

Christian Holmeide
ingeniør
Tlf: 92 46 42 13
E-post: ch@ingenia.no

Gå til profil