Høgskulen i Sogndal

Nøkkeldata

Tidsrom: 2006-2012

Omfang: BTA = 7 600 m2

Entrepriseform: Delt entreprise

Oppdragsgiver: Statsbygg

Ytelser: Skisse- og forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen

Prosjektbeskrivelse

Sentralbygget sto ferdig til innflytting i 2012. Sentralbygget tilfører skolen fellesfunksjoner og er samtidig en kommunikasjonsåre mellom Fossbygget, Gymnasbygget og Sogndal Stadion.

Vi har bistått Statsbygg med prosjektering og oppfølging av de VVS-tekniske anleggene.

Installasjoner

Sanitæranlegg, varmeanlegg med fjernvarme, slokkeanlegg, luftbehandlingsanlegg

Dag-Sverre Johnsen

Kontakt:

Dag Sverre Johnsen
sivilingeniør
Tlf: 91 35 47 57
E-post: dsj@ingenia.no

Gå til profil