Holocaustsenteret

Nøkkeldata

Tidsrom: 2002–2006

Omfang: BRA = 3 300 m2

Entrepriseform: Delte entrepriser

Oppdragsgiver: Statsbygg

Ytelser: Planlegging og teknisk oppfølging i forprosjekt, detaljprosjektering og bygging

Prosjektbeskrivelse

Villa Grande ble påbegynt i 1917 som privatbolig for ingeniør og industrigründer Sam Eide. I 1941 ble bygningen overført til innenriksministeriet for å innredes som bolig for Vidkun Quisling. I år 2000 besluttet Stortinget å legge Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge til bygningen. Planleggingen av rehabiliteringen av bygningen startet opp i 2002, og bygningen sto klar til innflytting 2006. Huset rommer i dag museum og kafé, arkiv, bibliotek og dokumentasjonssenter samt foredragssal og kontorer for senterets administrasjon.

Ingenia AS har bistått statsbygg med strategi for innpassing og planlegging av VVS-tekniske installasjoner, prosjektering, samt oppfølging i byggefasen.

VVS-installasjoner

Selv om rommene i volum og form var godt egnet til det nye formålet, hadde bygningen ingen godt fungerende VVS-anlegg og knapt noe ventilasjon. Omfattende kartlegging og tegningssøk viste at rørføringer opprinnelig var skjult i gulv og nisjer i ytterveggene.

Byggets eneste kvalitet med hensyn til klimaforhold var en særlig tung bygningskropp og etter forholdene små vinduer.

Status for det ferdige anlegget er at kun fire rom er uten ventilasjon, mens alle andre har luftmengder etter dagens krav. Det er likevel ingen synlige føringer eller innkassinger i fredede rom, og bygningen fremstår som et praktbygg der byggets opprinnelige kvaliteter er en styrke i den videre bruken av anlegget.

Dag-Sverre Johnsen

Kontakt:

Dag Sverre Johnsen
sivilingeniør
Tlf: 91 35 47 57
E-post: dsj@ingenia.no

Gå til profil