Huk servicebygg

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020 – pågår

Omfang: Oppføring av nytt servicebygg ved Huk badestrand

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Ytelser: Prosjektering av VA- og overvannsanlegg

Prosjektbeskrivelse

I forbindelse med oppføring av nytt servicebygg og oppgradering av infrastruktur ved Huk badestrand, ble Ingenia engasjert til å prosjektere komplett utvendig VAO-anlegg. Servicebygget vil inneha nye toaletter, vaskemuligheter, livreddergarderobe og kafé. Huk er et mye brukt friområde på Bygdøy og et av de mest besøkte badestedene i Oslo.

Ny VA- trasé for helårsdrift

Det nye servicebygget skal tilrettelegges for helårsdrift, noe dagens infrastruktur ikke tillater. Hukodden Strandrestaurant vil også tilkobles nytt VA-anlegg, og være rustet for fremtidig oppgradering og drift.

Det ble derfor prosjektert ny VA-trasé frem til kommunalt anlegg, i fellesgrøft med ny strømforsyning. Anlegget omfatter blant annet pumpekum for spillvann, fettutskiller og ny vannkum ved servicebygget. Det ble også prosjektert løsninger for

Kontakt:

Kjell Ove Haug
avdelingsleder
Tlf: 95 70 03 21
E-post: koh@ingenia.no

Gå til profil