Intercity Vestfoldbanen, Nykirke-Barkåker

Nøkkeldata

Tidsrom: 2017–2018

Omfang: 13,6 km nytt dobbeltspor inkl. tre tunneler med totallengde på ca. 5,3 km.

Oppdragsgiver: Bane NOR

Ytelser: Vurdering av aerodynamikk og behov for eventuelle trykkreduserende tiltak.

 

Prosjektbeskrivelse

Bane NOR bygger nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker, nord for Tønsberg, en strekning på totalt 14 kilometer. Utbyggingen startet for fullt i første halvår 2020, og det nye sporet skal være klart til bruk i slutten av 2024. Da blir det mulig å kjøre fire tog timen, hver vei mellom Tønsberg og Oslo. Som underkonsulent til Aas-Jakobsen har vi bidratt med blant annet aerodynamiske analyser og vurdering av behov for eventuelle trykkreduserende tiltak.

Trykkbølger i tunnel

Har du noen gang opplevd å reise med tog, i høy hastighet, idet et annet tog passerer på sporet ved siden av? Dørene slamrer, og ørene hamrer. Det du opplever er trykkendringer, og disse blir enda sterkere om passeringen skjer i en tunnel.

Når tog i høy hastighet møter en tunnelportal skapes trykkbølger. Trykkbølgen som genereres blir senere reflektert ved motsatt portal som en ekspansjonsbølge. Når refleksjoner møter nye trykkbølger vil trykkbølgene kunne forsterkes (overlagre) eller svekkes (underlagre). Dette kan gi høye, men kortvarige trykkpulser og betydelige laster mot alle flater, utstyr og dører i tunnelen. Slike trykkendringer og gradienter vil også ha innvirkning på hvordan komforten oppleves for reisende.

I samarbeid med DNV·GL ble trykkforholdene i Gråmunktunnel (1,1 km), Kopstadtunnelen (0,9 km betongkulvert) og Skottåstunnelen (3 km med utvidelse for sporsveksler i én ende) undersøkt ved hjelp av numerisk analyse og CFD (Computational Fluid Dynamics). Blandet trafikk er lagt til grunn, der persontog kjører i hastighet inntil 250 km/t og godstog kjører i hastighet inntil 120 km/t. I analysene ble det brukt persontog med lengdene 105 og 210 m, og godstog med lengde 300 m.

Kontakt:

Ørjan Antonsen
sivilingeniør
E-post: oa@ingenia.no

Gå til profil