KILAB Jessheim

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020-2022

Omfang: BTA= 790 m²

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Thorendal AS

Ytelser: ITB-ansvarlig

 

Foto: Ingenia

Prosjektbeskrivelse

Kilab er et norsk selskap startet i 1988 som lager og eier agenturer på laboratorieinnredninger.
Med Thorendal, som totalentreprenør, og VSO Consulting, som byggherre, bygges det et nytt kombibygg i Jessheim. Bygget skal romme produksjonshall, møterom, kontorer, m.m.
Forprosjekt har det blitt gjennomført egne ITB-møter for å avklare grensesnittene mellom faggruppene.  Detaljprosjekt har det blitt gjennomført egne ITB-møter med høyt detaljeringsfokus på alle grensesnittene. Byggefasen blir utført med tett oppfølgning av samtlige leveranser og avsluttes med sluttfase i henhold til NS6450.

Det har blitt gjennomført flere særmøter med fokus på avklaringer omhandlende de forskjellige tekniske grensesnitt utenom ITB-møte seriene.

Sebastian Klüwer

Kontakt:

Sebastian Klüwer
avdelingsleder
Tlf: 97 00 69 97
E-post: sk@ingenia.no

Gå til profil