Lieråsen tunnel

Nøkkeldata

Tidsrom: 2019–2020

Omfang: Rehabilitering av en 10,7 km lang tunnel der ballast skal renses og tilføres.    

Oppdragsgiver: Norsk Jernbanedrift AS

Samarbeidspartner: Omega Holtan

Ytelser: Beregning av forurensingskonsentrasjon og nødvendig viftekapasitet i tunnel.

Prosjektbeskrivelse

Forurensingen

Ingenias arbeid omfattet blant annet beregning av konsentrasjonen av CO, NO2 og dieselpartikler i tunnelen. Mens anleggsmaskiners utslipp av disse stoffene uttynnes mer eller mindre øyeblikkelig ved rehabiliteringsarbeid ute i dagen, er utslippskonsentrasjoner i en tunnel «fanget» av tunnelhvelvet. Vi identifiserte maskinenes utslipp i de planlagte arbeidsoperasjonene, og beregnet nødvendig lufthastighet i tunnelen for å oppnå tilfredsstillende luftkvalitet.

 

Viftebehovet

For å oppnå nødvendig lufthastighet i tunnelen, må luften trykkes gjennom hele tunnelens lengde ved hjelp av vifter. Viftene må til sammen ha tilstrekkelig skyvkraft for å overvinne alle trykktapene i tunnelen. Vi beregnet den nødvendige skyvkraften ved hjelp av simuleringsverktøyet IDA Tunnel der vi satte opp en modell som tok hensyn til friksjon langs tunnelvegg og maskiner, oppdrifts- og ekspansjonskrefter og innløps- og utløpstap.

Kontakt:

Heidi Nes
sivilingeniør
Tlf: 91 30 97 59
E-post: hne@ingenia.no

Gå til profil