Lørenbanen

Nøkkeldata

Tidsrom: 2011–2016

Omfang: Tunnelstrekning = 1,6 km og T-banestasjon

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Sporveien

Ytelser: Planlegging og teknisk oppfølging i forfase, detaljplan og bygging

Prosjektbeskrivelse

Byggingen av ny T-bane mellom Grorudbanen og T-baneringen er i gang. Strekningen er på 1,6 km og er planlagt som et dobbeltspor delvis lagt i to parallelle enkeltsporede løp, og delvis som et tospors løp. Midtveis på tunnelstrekningen bygges Løren stasjon, en underjordisk stasjon nærmere 25 meter under bakken.

Som underleverandør til Aas-Jakobsen AS har vi bistått Sporveien med prosjektering av VVS-tekniske installasjoner og brannventilasjon i tunnelene og i toghallen, samt oppfølging i pågående byggefase.

Bygningsfysikk

Som underleverandør til Aas-Jakobsen AS har vi bistått Sporveien med prosjektering av VVS-tekniske installasjoner og brannventilasjon i tunnelene og i stasjonens toghall, samt oppfølging i pågående byggefase. Vi har også vært engasjert til generell bygningsfysisk prosjektering, kvalitetssikring av tegninger og byggtekniske løsninger. I tillegg har vi bidratt med utarbeidelse av anbudsunderlag i samarbeid med øvrige prosjekterende.

Energiberegninger og ENØK-analyse

Blant annet hadde Ingenia ansvar for energiberegninger (utført med SIMIEN) og at prosjektet oppfylte myndighetenes energikrav. Det ble utarbeidet en ENØK-analyse for å vurdere reduksjon av energi- og driftskostnader. En rekke tiltak, som for eksempel gjenvinning av kjølevarme, effektiv styring av lys og rulletrapper, ble implementert i prosjekteringen.

Fuktproblematikk

Konstruksjonene på stasjonen medførte flere fukttekniske utfordringer. Stasjonen ble oppført i en utsprengt byggegrop, og det ble avdekket et behov for isolasjon og damptetting på utsiden av den 25 meter høye konstruksjonen. Klimaet i en tunnel kan være særdeles fuktig. Det ble gjort en møysommelig vurdering rundt risikoen for at fuktig luft kom til å drive opp tunnel og underjordisk anlegg og forårsake kondens på inngangspartienes vegg og tak. Især taket til et inngangsparti hadde en uheldig utforming og bæring. Enkelte detaljer måtte endres for å sikre avrenning av fukt både på innsiden og utsiden av taket.

For å vurdere om det kunne oppstå kondens i uisolerte, underjordiske elektrotekniske rom, ble det utført beregninger på fukt og varmetransport. Våre beregninger fastslo at enkelte vegger måtte isoleres for å unngå utfelling av kondens på innsiden av ytterveggene.

Under graving av tunnelen ble det i tillegg observert kondens på enkelte ventilasjonskanaler, samt frost- og rim utfordringer i tilstøtende rømningsvei. Aktuelle tiltak ble vurdert, og det ble konkludert med at trykkendringer og termisk kanalisolering ville fjerne problemet.

Brannventilasjon på stasjon og i tunneler

Toghallen på Løren stasjon er planlagt med et brannventilasjonsanlegg for å sikre røykfri rømning fra plattformene.

For tunnelene er det valgt å ventilere røyk i retning Sinsen med impulsventilatorer. Røyk fra østre strekning ventileres ut gjennom luftetårn før stasjonen, mens vestre strekning ventileres ut på Sinsen stasjon.

Adkomst- og rømningsveier er hovedsakelig vertikale og utsatt for termisk oppdrift og er sikret ved hjelp av overtrykksventilasjon.

Dimensjonering av brannventilasjon i toghall og i tunneler er gjort ved hjelp av numeriske beregninger (CFD).

Det er benyttet 2D-analyse for beregning av overtrykksventilasjon av vertikale adkomst- og rømningsveier.

Automatisk slokkeanlegg

Bortsett fra toghallen er store deler av anlegget sikret ved hjelp av automatisk slokkeanlegg, i form av enten sprinkleranlegg eller slokkegassanlegg.

Systemer for slokkegass krever mer driftsoppfølging enn for eksempel sprinkleranlegg, men slukker ofte en brann mer effektivt og ofte uten unødig skade på installasjonene. Sporveien har derfor foretrukket en løsning med slokkegassanlegg i noen elektrotekniske rom med høy driftsteknisk betydning.

Kontakt:

Per Asp
daglig leder
Tlf: 48 11 61 92
E-post: pa@ingenia.no

Mer om Per
Test1
Test2