Moss sykehus – Ny øyeinjeksjonsklinikk

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020 – Pågår

Omfang: 400 m² BTA

Entrepriseform: Utførelse av entreprenører med rammeavtale

Oppdragsgiver: Sykehuset Østfold HF

Ytelser: Planlegging og oppfølging gjennom detaljprosjekt og byggefase

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter detaljprosjektering av ventilasjon, sprinkling og tilrettelegging for vannbåren varme for ny øyeinjeksjonsklinikk ved Moss sykehus.

VVS-tekniske anlegg

Eksisterende areal skal bygges om til en ny øyeinjeksjonsklinikk. Ingenia har detaljprosjektert ventilasjonsanlegget ved ombygning av arealet og dets nye funksjoner. I forkant ble det utredet løsningsprinsipper for varmeforsyning, sprinkleranlegg og luftfordeling i arealene. Spesielle hensyn ble tatt for å sikre tilfredsstillende renhet i injeksjonsrommene. Konsentrasjonen av colony forming units (CFU) i injeksjonsrommene ble simulert og det ble utarbeidet dokumentasjon på valgt løsning.

Ventilasjonsanlegget tilkobles eksisterende aggregat på tak. I forbindelse med prosjektering av ny ventilasjon er det også blitt gjennomført inneklimasimuleringer for å sikre et godt inneklima for brukerne. Den nye klinikken er fullsprinklet, og Ingenia har detaljprosjektert fremføring av forsyning og sprinkling av arealene.

For fremtidig etablering av vannbåren varme i arealet har Ingenia også bistått med varmebehovsberegninger og kartlegging av eksisterende varmeanlegg og dets kapasitet for den eventuelle utvidelsen.

Magne Gjerde foto

Kontakt:

Magne Gjerde
avdelingsleder
Tlf: 90 19 39 79
E-post: mg@ingenia.no

Gå til profil