Nannestad kommunehus

Nøkkeldata

Tidsrom: 2019–2020

Omfang: 6289 m2 BTA

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Nannestad kommune

Ytelser: RIV, RIVA, ITB, RIByfy og RIEn i forprosjekt. Utarbeidelse av kravspesifikasjon for totalentreprise.

Prosjektbeskrivelse

Nannestad Kommune ønsket å totalrenovere det eksisterende kommunehuset og utvide med et nytt tilbygg for å samle flest mulig offentlige instanser under samme tak. Kommunehuset skal blant annet inneha funksjoner som bibliotek og kafé.

Ingenia ble engasjert for å utarbeide konkurransegrunnlag for totalentreprise innen fagene sanitær, varme, brannslokking, prosesskjøling, ventilasjon, komfortkjøling, automatikk og vann og avløp. I tillegg har Ingenia bistått med vurderinger rundt bygningsfysikk, inneklimaberegninger for vurdering av kjølebehov, og energiberegninger. Det er også blitt utarbeidet en rapport for prosjektets klimamål. Ingenia har også stilt med ITB-koordinator i prosjektet.

I det eksisterende kommunehuset er alt av tekniske anlegg fornyet. Bygget var tidligere tilknyttet fjernvarme fra en undersentral fra Nannestad ungdomsskole, men vil nå få egen fjernvarmesentral i tillegg til en separat varmeveksler for snøsmelting.

For nybygget er det også VVS-installasjoner tilknyttet en tannklinikk (trykkgass og vakuumutsug).

Illustrasjon: Vindveggen Arkitekter.

Bygningsfysikk og energi

Avdelingen for Bygningsfysikk og energi har utført energiberegninger av nybygget og eksisterende bygg ved hjelp av IDA-ICE. Ulike byggdetaljer har også blitt gjennomgått, og det har spesielt blitt lagt fokus på sammenkoblingspunkt mellom eksisterende bygg og nybygg, da det vil være kritisk å få overgangen mellom eksiterende teglvegg og nytt tak fuktsikker.

Nybygget skal oppføres med bærende betongvegger, hulldekker og stålsøyler, og det skal graves ut masser tilsvarende vekten til selve bygget. Dette hulrommet skal deretter fylles med lette masser. Fasaden skal kles med elementer av keramikk, mot nord skal nybygget utsmykkes med keramikkunst. Nybygget vil bestå av fire etasjer, hvor fjerde etasje vil bli benyttet som teknisk rom for ventilasjon, mens deler av taket vil ha solcellepanel.

Kommunehuset vil få levert energi til romoppvarming og tappevann via ny sentral for fjernvarme. Fjernvarme skal også benyttes som provisorisk varme i byggeperioden.

Dag-Sverre Johnsen

Kontakt:

Dag Sverre Johnsen
sivilingeniør
Tlf: 91 35 47 57
E-post: dsj@ingenia.no

Gå til profil