Nedre Valle – Bydel Ensjø

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020 — pågår

Oppdragsgiver: Møller Eiendom Holding AS

Ytelser: RIVA; detaljregulering og Utarbeidelse av planforslag.

Arkitekt: Code Arkitektur

Prosjektbeskrivelse

Bystyret i Oslo vedtok i 2000 at bydel Ensjø skulle transformeres til et moderne bolig- og næringsområde. I 2007 fulgte bystyret opp med å vedta en veiledende prinsipplan for de offentlige rommene på Ensjø (VPOR). Møller Eiendom ønsker som grunneier å følge bystyrets prinsipplan ved å omregulere sin eiendom, fra bilanlegg for Audi og Skoda, til et fremtidsrettet boligkompleks med 270 boliger. Den gamle bilhallen står på gul liste hos Byantikvaren og planlegges nå som en integrert del av det nye boligkomplekset.

Møller Eiendom har valgt å engasjere Ingenia som sin rådgiver innen VA, overvannshåndtering og fordrøyning. Prosjektet har høy miljøprofil, med gjenbrukstegl og grønne tak på alle bygg. Et åpent gårdsrom på 3000 m2 planlegges med vegetasjon og åpne overvannsløsninger for å holde tilbake mindre og middels store nedbørshendelser.

Mellom eiendommen og naboeiendommen renner Lillebergbekken sørover, som et østre bekkedrag ned til Hovinbekken. Ingenia skal sørge for god opparbeidelse og forsvarlig håndtering av Lillebergbekken i samsvar med veiledende prinsipplan for bydelen.

Det tverrfaglige planforslaget utarbeides av Code Arkitektur, Grindaker Landskapsarkitekter, og Ingenia.

Kontakt:

Kjell Ove Haug
avdelingsleder
Tlf: 95 70 03 21
E-post: koh@ingenia.no

Gå til profil