Nittedal ungdomsskole

Nøkkeldata

Tidsrom: 2018-2020

Omfang: BTA = 7600 m2

Entrepriseform: Samspill til totalentreprise

Oppdragsgiver: Back Romerike AS

Ytelser: ITB-ansvarlig

Prosjektbeskrivelse

Nittedal ungdomsskole er en ny ungdomsskole for 550 elever. Skolen gar spesialrom som Mat og Helse, svømmehall og forsamlingssal. Skolen er bygd opp i 2 seksjoner som bindes sammen med en forsamlingssal. Det er et teknisk komplekst bygg med flere styringssystemer og grensesnitt mellom mange aktører. Prosjektet har fulgt strenge miljøkrav for prosjektering og byggeperioden for å oppnå sertifisering Breeam Excellent.

Vi har bistått Backe Romerike som ITB-ansvarlig i to prosjektfaser. Begge fasene er utført iht. NS3935 og NS6450:

  • I byggefasen har det blitt gjennomført jevnlige ITB-møter og befaringer. Prioritert arbeid var oppfølging av samtlige leveranser og problemstillingene som dukket opp under bygging.
  • Sluttfasen påvirket samtlige faser, da hele prosjektet fulgte NS6450. Vi har i denne fasen vært ansvarlig for integrerte tester, fullskalatester og oppfølgning i prøvedriften.

Prosjektet har også tatt full score i MAN 04 og MAN05. Dette inkluderer blant annet at vi utarbeidet en brukerveileder for bygget.

Sebastian Klüwer

Kontakt:

Sebastian Klüwer
avdelingsleder
Tlf: 97 00 69 97
E-post: sk@ingenia.no

Gå til profil