NMBU Urbygningen

Nøkkeldata

  • Tidsrom: 2009–2011
  • Omfang: BTA = 8190 m2
  • Entrepriseform: Generalentreprise
  • Oppdragsgiver: Statsbygg
  • Ytelser: Planlegging og oppfølging gjennom skisseprosjekt, forprosjekt, detaljplan og bygging

Prosjektbeskrivelse

Urbygningen ble reist i perioden 1902-1903 og var da den nye undervisningsbygningen ved Norges Landbrukshøgskole. Bygget var den første av høgskolebygningene som ble reist som nybygg i arkitekt Ole Sverres tid.

Bygningen var opprinnelig særdeles moderne med installasjoner for el- og vannforsyning, sentral­oppvarming, viftedrevet ventilasjon og brannsikring. Vannklosett ble derimot ikke installert.

Siden åpningen har bygget hatt sammenhengende bruk som undervisningsbygg, men har også fått endret innhold med administrasjon og avdeling av rom. Opprinnelig romstruktur og innredning er likevel godt bevart i en rekke rom – deriblant festsalen.

Vår oppgave var å finne gode løsninger for VVS-installasjoner, der strenge krav til inneklima og bruk skulle ivaretas innenfor rammene som settes i fredet bygg, samt ønsker om bevaring og delvis tilbakeføring av byggets opprinnelige arkitektoniske kvaliteter.

I det første forprosjektet (ferdig 2006) ble bygget planlagt som hovedbase for ILA (Institutt for Landskapsplanlegging), mens det i et senere forprosjekt (ferdig 2010) ble planlagt som et generelt undervisningsbygg.

Begge forprosjektene ble utført med en grundig kartlegging av byggets opprinnelige ventilasjons­anlegg, som besto av et omfattende nett av teglkanaler. Med 2010-forprosjekt var romløsningen nært opptil den opprinnelige, og det originale kanalsystemet kunne dermed utnyttes til fraluft i stor utstrekning. Nye tilluftskanaler ble planlagt til nye gjennomgående sjakter, som inkluderte elektro/AV og undervisningsflate i et samlet nytt romelement.

Foto: Christine Wold

Dag-Sverre Johnsen

Kontakt:

Dag Sverre Johnsen
sivilingeniør
Tlf: 91 35 47 57
E-post: dsj@ingenia.no

Gå til profil