NMBU

Nøkkeldata

Tidsrom: 2019

Omfang: BTA = 59 000 m2

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Norges Miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Ytelser: Rådgivende ingeniør automasjon, tilstandsanalyse av automasjonsanlegg

Prosjektbeskrivelse

Befaring av eksisterende bygningsmasse tilhørende Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). I alt 24 bygg ble befart. Flere av byggene er verneverdige, noen også med innvendig vern. Byggene inneholdt flere brukergrupper og dermed ulike behov. Alt fra undervisning, administrasjon og forskning, til matlaging og dyrking av næringsstoffer, fòr og planter.

Vi har bistått prosjektet igjennom tilstandsvurdering av utvalgte bygg (24 stykker).

  • Det ble utført visuell befaring i hvert enkelt bygg for å vurdere tilstanden på styring, regulering og overvåkning av sanitæranlegg, varmeanlegg, brannslokkingsanlegg, prosess- og komfortkjøling, luftbehandlingsanlegg, romstyring samt generell automatikk.
  • Bygningsmassene hadde forskjellige og ulik grad av SD-anlegg, og det ble vurdert løsninger for økt kontroll og styring for driftspersonell.
  • Innhenting av data som vurderingsgrunnlag for SD-anlegg. I alt 5 stk. SD-anlegg for eiendommene.
  • Det ble for hvert bygg utført en tilstandsvurdering av automatikkanlegget med fokus på å løfte alle bygg innenfor tilstandsgrad 1.
  • Det ble for hvert bygg også utført en kostnadsanalyse basert på tilstandsvurderingen.
  • Dokumentasjon bestod i beskrivelse av hvert enkelt bygg, bilder fra visuell befaring, tilstandsgrad, konsekvensgrad og kostnadsberegning.
  • All dokumentasjon ble samlet i en felles rapport som inneholdt alle punktene som ble avdekket, og andre fag.

Foto: Gisle Bjørneby/NMBU

Sebastian Klüwer

Kontakt:

Sebastian Klüwer
avdelingsleder
Tlf: 97 00 69 97
E-post: sk@ingenia.no

Gå til profil
Bildet viser tårnbygningen på UMB