Nordseter ungdomsskole

Nøkkeldata

Tidsrom: 2016–2019

Omfang: BTA = ca. 7000 m2

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg

Ytelser: Planlegging og oppfølging gjennom forfase, detaljplan og bygging

Prosjektbeskrivelse

Nordseter skole er oppgradert til et fremtidsrettet, moderne og klimavennlig bygg. Det er dimensjonert for 6-parallell ungdomsskole – med alle tilhørende fasiliteter. Den nye tekniske etasjen ligger over gymsalen i midten av bygget. Frisk luft blir ført i horisontale kanaler i en ny halvetasje over det gamle taket, og ført videre i åtte sjakter nedover etasjene. Det gamle bygget hadde lavere etasjehøyder enn moderne bygg med moderne teknikk, og det var dermed ikke plass til horisontale ventilasjonskanaler i korridorene.

Som en del av rehabiliteringen er det også etablert åtte energibrønner med en dybde på omtrent 400 meter. Brønnene forsyner bygget med varme. Bygget er også utstyrt med 625 kvadratmeter solcellepaneler på taket og til sammen 374 kvadratmeter vertikale solceller på to av fasadene. Solcellepanelene skal dekke omtrent 25 prosent av skolebyggets energibehov.

Magne Gjerde foto

Kontakt:

Magne Gjerde
avdelingsleder
Tlf: 90 19 39 79
E-post: mg@ingenia.no

Gå til profil