NTNU Gjøvik

Nøkkeldata

Tidsrom: 2016–2018

Omfang: BTA = 5000 m2

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Statsbygg

Ytelser: Planlegging og oppfølging gjennom forprosjekt, detaljplan og bygging

Prosjektbeskrivelse

I januar 2018 fikk NTNU Gjøvik et nytt bygg med svært høy energiytelse og «nesten-nullenergi»-standard. Ingenia har detaljprosjektert byggets VVS-anlegg, som oppfyller kundens strenge krav til inneklima, støy og klimagassutslipp. Klimamålene er oppnådd ved et gjennomgående fokus på bygningsutforming og gunstig plassering av rom, hybrid ventilasjon av kantine og fellesområder i kommunikasjonsområde/glassgård, VVS-tekniske anlegg med lave trykkbehov og intelligent styring samt integrering av solceller på tak.

Arealene i nybygget består av kontorer til administrasjon og faglærere, undervisningsrom, auditorium og kafé/lunsjbar. Det inneholder også verkstedhaller og laboratorier med større takhøyde. De tekniske anleggene i verkstedet er utformet med tanke på fleksibilitet for fremtidige installasjoner.

Ventilasjonsanlegg for kontor og administrasjon ligger over hverandre gjennom 3 etasjer direkte mot nordvendt fasade, og får derfor svært korte føringsveier med lav kostnad og kompleksitet.

Det er installert tre kjølemaskiner på tak med naturlig kuldemedie (propan), hvor to maskiner har integrert frikjøling. Maskinene forsyner hvert sitt system med isvann: ventilasjonskjøling, prosesskjøling og lokal romkjøling. For øvrig er bygget fullsprinklet og det er montert pre-action-anlegg i laboratorier, som et sikkerhetstiltak ved bruk av kjemikalier. I verkstedet er det installert trykkluftanlegg med 23 doble uttak og spesialavtrekk med mulighet for fremtidige tilkoblinger.

Det er i tillegg gjennomført omlegging av kommunale vann- og overvannsledninger. Videre er det prosjektert fordrøyningsmagasin for takvann og overvann, samt oljeutskiller for verksted og fettutskiller fra kjøkken.

Som et SHA-tiltak ble det benyttet robot for hulltaking i dekkene. Disse ble detaljprosjektert av Ingenia, og resultatet var strålende; 90 prosent av hullene ble benyttet på byggeplassen.

Byggherre, rådgivere og entreprenører har samarbeidet svært godt i prosjektet, noe som har sørget for et smidig prosjekt – fra forprosjekt til ferdig bygg. Ingenia er stolte av å ha vært med hele veien.

Foto: Bilde 1 og 2 er tatt av Statsbygg v/ Trond Isaksen, Bilde 3 er tatt av Reiulf Ramstad Arkitekter.

 

Dag-Sverre Johnsen

Kontakt:

Dag Sverre Johnsen
sivilingeniør
Tlf: 91 35 47 57
E-post: dsj@ingenia.no

Gå til profil