Oslo katedralskole

Nøkkeldata

Tidsrom: 2009–2013

Omfang: BRA = 2 300 m²

Entrepriseform: BTA = 1 800 m2

Oppdragsgiver: Stiftelsen Oslo Katedralskole

Ytelser: Planlegging og teknisk oppfølging i forfase, detaljplan og bygging

Prosjektbeskrivelse

I 2009 besluttet Oslo katedralskole å starte planleggingen av en ny kantine og aula for hele skolen. Resultatet er et nybygg under skolegården med aula for 600 personer, møterom og parkeringsanlegg samt en moderne kantine og inngangsparti for aulaen over bakken.

Ingenia AS har utført prosjektering og oppfølging av de VVS-tekniske anleggene for entreprenørene.

Kostnadseffektiv planlegging.

Nybyggets størrelse krevde at bunnplaten måtte legges flere meter ned i grunnvannsspeilet samtidig som yttergrensene for bygget ble lagt så nær opp mot eksisterende bygning og naboeiendommer som mulig. Alle tekniske installasjoner måtte derfor legges innenfor vanntett støp.

For best mulig å utnytte plassen innenfor det pressede bygningsvolumet ble det ekstra fokus på optimalisering av føringsveier og funksjoner. Byggherrens valg om å gå for 3D-modellering og visualisering var avgjørende for tidsbruken og til uvurderlig hjelp i både planlegging og bygging.

Solibri Model Checker ble brukt som verktøy for 3D-visualiseringen for å sikre et godt arbeidsgrunnlag og for å sikre effektiv samhandling mellom bygningsfagene.

Ved ferdig prosjekt kan det slås fast at skolen har fått et arealeffektivt og velfungerende nybygg med et uvanlig godt integrert teknisk anlegg.

Dag-Sverre Johnsen

Kontakt:

Dag Sverre Johnsen
sivilingeniør
Tlf: 91 35 47 57
E-post: dsj@ingenia.no

Gå til profil