Oslo rådhus

Nøkkeldata

Tidsrom: 2005–2015

Omfang: 40 000 m2 eksisterende bygg.

Entrepriseform: Generalentrepriser

Oppdragsgiver: Rådhusets forvaltningstjeneste

Ytelser: Tilstandsanalyser, skisse- og forprosjekter, detaljprosjektering og oppfølging

Prosjektbeskrivelse

Oslo rådhus er med sitt gulvareal på nærmere 40 000 m2 et av det 20. århundrets største og viktigste byggverk i Norge. Bare planleggingen av bygningen foregikk over 10–15 år, fra omkring 1915 og frem til byggestart i 1930. Bygningen ble offisielt åpnet i 1950.

Vårt oppdrag omfatter tilstandsvurderinger, tekniske og økonomiske analyser og prosjektering av VVS-tekniske anlegg ved ombygginger og rehabiliteringer.

VVS-anlegg

De tekniske anleggene er omfattende, og sentrale installasjoner beslaglegger store deler av byggets to underetasjer. I det alt vesentlige er opprinnelige anlegg intakt og i operativ drift.

Magne Gjerde foto

Kontakt:

Magne Gjerde
avdelingsleder
Tlf: 90 19 39 79
E-post: mg@ingenia.no

Gå til profil