Oslo universitetssykehus HF – oppgradering av laboratorier

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020–2024

Omfang: 5 laboratorier

Entrepriseform: Byggherrestyrt

Oppdragsgiver: Oslo universitetssykehus HF

Ytelser: Prosjektering og teknisk oppfølging i forfase, detaljfase og bygging

 

«Ingenia har spilt en viktig rolle i oppgraderingen av nedenstående laboratorier ved å prosjektere innen VVS-fagene. Dette inkluderer alt fra oppgradering av HVAC-systemer for å opprettholde optimal luftkvalitet og temperatur, til installasjon av medisinsk gass og tilrettelegging for moderne sanitærsystemer. Disse oppgraderingene er avgjørende for at laboratoriene skal kunne operere under strenge hygieniske standarder og med maksimal effektivitet.

 

«I en moderne medisinsk infrastruktur finnes det spesialiserte laboratorier utstyrt for å håndtere forskjellige områder av medisinsk forskning og pasientbehandling. Blant disse finner vi angiolabber, elfyslabber og hjertelabber, hver med sitt unike fokus og utstyr.

 

  • Angiolabber er spesialisert på å studere og behandle vaskulære sykdommer, inkludert diagnoser som involverer blodkar. Disse laboratoriene benytter avanserte bildeteknikker som angiografi for å visualisere blodstrømmen og underlette diagnose av blokkeringer eller andre anomalier i blodårene.

 

  • Elfyslabber, eller elektrofysiologiske laboratorier, fokuserer på den elektriske aktiviteten i kroppen, særlig med hensyn til hjertet og nevrologiske funksjoner. Her utføres det studier og behandlinger som omhandler alt fra EEG, EKG til mer komplekse elektrofysiologiske tester.

 

  • Hjertelabber er dedikert til diagnostikk og behandling av hjertesykdommer. De er utstyrt med teknologi for å utføre omfattende kardiovaskulære tester og inngrep, som hjertekateterisering og implantasjon av pacemakere.»
Magne Gjerde foto

Kontakt:

Magne Gjerde
avdelingsleder
Tlf: 90 19 39 79
E-post: mg@ingenia.no

Gå til profil