Refstad skole

Nøkkeldata

Tidsrom: 2021-2023

Omfang: BTA= 10700 m2

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: WK Entreprenør AS

Ytelser: ITB-ansvarlig

 

Foto: Asplan Viak

Prosjektbeskrivelse

Nybygg av fireparallells barneskole i Oslo som består av tre bygg med to etasjer. Selve byggingen startet i april 2021 med en beregnet byggeperiode på 14 måneder og et bruttoareal på 10700 m². Byggherre er Undervisningsbygg Oslo KF og Asplan Viak AS er valgt som arkitekt. Prosjektet utføres i form av totalentreprise som håndteres av WK Entreprenør AS som er totalentreprenør.
Detaljprosjektet har blitt gjennomført med egne ITB-møter med høyt detaljeringsfokus på alle grensesnittene. Byggefasen har blitt utført med tett oppfølgning av samtlige leveranser og avsluttes med sluttfase i henhold til NS6450.

Det har blitt gjennomført flere særmøter med fokus på avklaringer omhandlende de forskjellige tekniske grensesnitt utenom ITB-møteseriene.

Sebastian Klüwer

Kontakt:

Sebastian Klüwer
avdelingsleder
Tlf: 97 00 69 97
E-post: sk@ingenia.no

Gå til profil