Ringerike sykehus

Nøkkeldata

Tidsrom: 2016–2020

Omfang: BTA = 2 500 m2

Entrepriseform: Delte entrepriser

Oppdragsgiver: Vestre Viken HF

Ytelser: Planlegging og oppfølging gjennom forprosjekt, detaljprosjekt og byggefase

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter ombyggingstiltak for å etablere en samlet avdeling for føde-, barsel- og gynekologisk avdeling ved Ringerike sykehus.

Vi har bistått Vestre viken HF med prosjektering og oppfølging av VVS-tekniske installasjoner for tiltaket.

VVS-tekniske anlegg

VVS-tekniske anlegg fra tidlig 60-tall er sanert og erstattet med nye anlegg i arealer med svært begrensede føringsveier. Tiltaket omfatter sanitæranlegg, varmeanlegg, anlegg for medisinske gasser, romkjøling og luftbehandlingsanlegg.

Magne Gjerde foto

Kontakt:

Magne Gjerde
avdelingsleder
Tlf: 90 19 39 79
E-post: mg@ingenia.no

Gå til profil