Sentrum brannstasjon

Nøkkeldata

Tidsrom: 2021 –

Omfang: BTA= 2647 m2

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: WK Entreprenør AS

Ytelser: ITB-ansvarlig

 

Foto: Gottlieb Paludan Architects

Prosjektbeskrivelse

Nybygg av brannstasjon med et bruttoareal på 2647 m2. Byggherre er Oslobygg KF og valgt arkitekt er Gottlieb Paludan Architects. Prosjektet strakk seg over 16 måneder og utførtes som totalentreprise med WK Entreprenør AS som totalentreprenør.

 

Koordinering i henhold til NS3935 i løpet av prosjekteringen med jevnlige egne møter. Under utførelse ble NS3935 fulgt med jevnlige befaringer. Det ble avholdt koordineringsmøter i byggefasen for avklaringer av grensesnitt mellom tekniske underentreprenører.

 

Sluttfase i henhold til NS6450 der ITB-koordinator utarbeidet sluttplan og plan for fullskalatest. ITB-koordinator var videre ansvarlig for at sluttfasen gikk etter planen og for gjennomføring av fullskalatest.

Sebastian Klüwer

Kontakt:

Sebastian Klüwer
avdelingsleder
Tlf: 97 00 69 97
E-post: sk@ingenia.no

Gå til profil