Sørvald bo- og behandlingssenter

Nøkkeldata

Tidsrom: 2007–2010

Omfang: BRA = 7 300 m2

Entrepriseform: Delte entrepriser

Oppdragsgiver: Sørum kommune

Ytelser: Planlegging og prosjektering i forprosjekt, detaljfase og oppfølging

Prosjektbeskrivelse

Sørvald bo- og behandlingssenter har 24 institusjonsplasser for beboere med demens og 6 korttidsplasser for eldre, samt et dagtilbud for demente. Psykisk helse og rus har sine kontorer og et dagtilbud ved senteret. Senteret har et terapibasseng som benyttes av beboere og ansatte.

Vi har bistått kommunen med planlegging og prosjektering av de VVS-tekniske anleggene.

Magne Gjerde foto

Kontakt:

Magne Gjerde
avdelingsleder
Tlf: 90 19 39 79
E-post: mg@ingenia.no

Gå til profil