St. Josephs hospital

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020 — Pågår

Omfang: 7770 m2 BTA

Entrepriseform: Utførelse av entreprenører med rammeavtale. Leveranse av ventilasjonsaggregater lyses ut som totalentreprise

Oppdragsgiver: Sykehuset Østfold HF

Ytelser: For- og detaljprosjekt med oppfølging i byggeperiode

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter for- og detaljprosjektering av ventilasjon, varme og sprinkler for St. Josephs hospital i Fredrikstad. Bygget oppgraderes og bygges om til bruk som distriktspsykiatrisk senter for regionen.

Dette medfører full utskiftning av alle tekniske anlegg, i tillegg skal bygget fullsprinkles. Byggearbeidene skal utføres i faser, med full drift i de arealene som ikke berøres av respektive utførelsesfaser. Ingenia er engasjert for å utrede konsept for nye tekniske anlegg, detaljprosjektering av valgte løsninger og oppfølging i byggefase.

VVS-tekniske anlegg

Bygget består av flere byggetrinn som ble utført i perioden 1927 – 1965, med en total ominnredning i 1987. Levetiden for all teknisk infrastruktur er utgått og må byttes. Det vurderes fortløpende hvilke deler av anlegget som likevel kan beholdes. Ventilasjonsanlegg oppgraderes til aggregater med roterende gjenvinner, kjøling og VAV. Alternative løsninger for isvannsanlegg utredes, herunder interne reversible varmepumper og sorptiv kjøling. Varmeanlegg planlegges som et lavtemperaturanlegg med nye radiatorer. Nytt vanninnlegg for sprinkling av bygningsmassen skal etableres. Bygget består av en rekke kneloft og kalde loft der alternativer til våtanlegg er under utredning.

Magne Gjerde foto

Kontakt:

Magne Gjerde
avdelingsleder
Tlf: 90 19 39 79
E-post: mg@ingenia.no

Gå til profil