Stallbygningen og Ridehuset, Oslo politikammer

Nøkkeldata

Tidsrom: 2006–2009

Omfang: Stallbygningen, BTA = 760 m2, Ridehuset, BTA = 800 m2

Entrepriseform: Samspillsmodell

Oppdragsgiver: Statsbygg

Ytelser: Tilstandsvurdering, skisse- og forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen.

Prosjektbeskrivelse

Stallbygningen omfatter staller for oppstilling og klargjøring av hester, lagringsloft, garderobeanlegg med dusj og badstue samt kontor- og møtelokaler.

Byggets opprinnelige interiører var i stor grad bevart og kom også dels frem gjennom fjerning av nyere deler. Ved planlegging for ny bruk ble det vektlagt å tilføre færrest mulige installasjoner. Nye installasjoner er i stor grad lagt åpent med vekt på høy kvalitet i produkter og utførelse.

Vårt oppdrag omfatter tilstandsvurderinger, tekniske og økonomiske analyser og prosjektering av VVS-tekniske anlegg ved ombygginger og rehabiliteringer.

VVS-anlegg

Ny garderobe og nytt dusjanlegg har vannbåren varme i gulv, mens øvrig oppvarming er elektrisk. For brannsikring av bygningen er det installert et fulldekkende sprinkleranlegg, med tørt anlegg for dekning av kalde loft. I stallene er den opprinnelige naturlige ventilasjonen beholdt, mens andre bruksrom har balansert ventilasjon.

Installasjoner

Sanitæranlegg, varmeanlegg, slokkeanlegg, luftbehandlingsanlegg, klimakjøling og utvendig VVS-anlegg

Dag-Sverre Johnsen

Kontakt:

Dag Sverre Johnsen
sivilingeniør
Tlf: 91 35 47 57
E-post: dsj@ingenia.no

Gå til profil