Tøyen stasjon

Nøkkeldata

Tidsrom: 2014–2016

Omfang: To toghaller med adkomstveier og birom

Entrepriseform: Ukjent

Oppdragsgiver: Sporveien

Ytelser: Analyser, forfasevurderinger og skisse til løsning

Prosjektbeskrivelse

Sporveien vurderer en oppgradering av Tøyen stasjon. Samtidig med oppgraderingen vurderes en ny inngang mot Finnmarkgata i nord.

Som underleverandør til Aas-Jakobsen AS har vi bistått Sporveien med analyser og tekniske løsninger for brannventilering og sikring av røykfri rømning fra plattformer.

Kontakt:

Per Asp
daglig leder
Tlf: 48 11 61 92
E-post: pa@ingenia.no

Mer om Per