Ullevål sykehus – Institutt for klinisk medisin

Nøkkeldata

Tidsrom: 2023 – 2024

Omfang: 500 m2

Entrepriseform: Byggherrestyrt

Oppdragsgiver: Ullevål sykehus – Oslo Universitetssykehus HF

Ytelser: Prosjektering og teknisk oppfølging i forfase, detaljfase og byggefase for VVS-tekniske anlegg og automasjon

 

Avdeling for patologi ved institutt for klinisk medisin er oppgradert med flere nye installasjoner for å tilfredsstille lovpålagte grenseverdier av skadelige stoffer i arbeidsmiljøet.

VVS-tekniske anlegg

Avdeling for patologi i bygg 25 er oppgradert med flere avtrekkskap av ulik type for å hindre forurensinger i inneluften. Det er etablert nytt tilluftsanlegg og nytt fraluftsanlegg for avtrekkskap, med VAV-styring av til- og fraluftmengder.

Ullevål sykehus har etablert sentralanlegg for lagring og distribusjon av formalin i bygget. Ingenia AS har gjennomført 3. partskontroll av dette anlegget og byggets avløpsanlegg for kjemikalier. Kontrollen omfattet kontroll av dokumentasjon, utførelse, materialkvalitet for røranlegg og pakkinger/gjengetetningsmateriale, spesialventilasjon i tankrom og overvåkning av tankrom med gassdetektor.

Magne Gjerde foto

Kontakt:

Magne Gjerde
avdelingsleder
Tlf: 90 19 39 79
E-post: mg@ingenia.no

Gå til profil