Villa Stenersen

Nøkkeldata

Tidsrom: 2016-2017

Omfang: Opprinnelig bolig, nå representasjon- og visningsbygg.

Oppdragsgiver: Statsbygg

Ytelser: Tilstandsanalyse og utredning av energiløsning/oppvarming.

 

Foto:  Statsbygg/Hans Fredrik Asbjørnsen

Prosjektbeskrivelse

Villa Stenersen ligger i Tuengen allé 10 C. Huset regnes som en av de mest sentrale bygningene innen norsk funksjonalisme, og er et av Korsmos mest kjente arbeider. Opprinnelig bolig, gitt til staten som statsministerbolig, nå representasjon/visningsbygg

Ingenia har bistått med tilstandsanalyse av VVS-anlegg, kartlegging av eksisterende radiatorer inkludert aldersbestemmelse, samt utredning av mulige løsninger for energiforsyning og oppvarming.

Dag-Sverre Johnsen

Kontakt:

Dag Sverre Johnsen
sivilingeniør
Tlf: 91 35 47 57
E-post: dsj@ingenia.no

Gå til profil