Prosjekter Diakonhjemmet Sykehus

Kontaktperson:

Magne Gjerde

avdelingsleder

Tlf: 90 19 39 79

E-post: mg@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020 — Pågår

Omfang: 1840 m BTA

Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Oppdragsgiver: Diakonhjemmet Sykehus AS

Ytelser: Planlegging og oppfølging gjennom detaljprosjekt og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter detaljprosjektering av VVS-tekniske anlegg og utarbeidelse av NS 3420-beskrivelse (Gprog) i forbindelse med flytting av eksisterende alderspsykiatrisk sengepost og tilhørende poliklinikk til nye lokaler.