Prosjekter Diakonhjemmet Sykehus

Kontaktperson:

Magne Gjerde

Avdelingsleder

Tlf: 90 19 39 79

E-post: mg@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020 — Pågår

Omfang: 1840 m BTA

Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Oppdragsgiver: Diakonhjemmet Sykehus AS

Ytelser: Planlegging og oppfølging gjennom detaljprosjekt og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag