Prosjekter E6 Oslo øst

Kontaktperson:

Martine S. Wessel

sivilingeniør

Tlf: 99 79 02 17

E-post: msw@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2016 — Pågår

Omfang: Utredning av luftkvalitet i og utenfor tunnel samt dimensjonering og utforming av tunnelventilasjon

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Ytelser: Beregninger, analyser og bidrag til forprosjekt og konsekvensutredning

Prosjektbeskrivelse

Statens vegvesen Region øst skal utarbeide forprosjekt og konsekvensutredning for prosjektet E6 Oslo øst med ny E6 fra Klemetsrud og ring 3 fra Ryen til Ulven. Et hovedgrep i prosjektet er E6 i tunnel fra Abildsø til Teisen/Fjellhus med kobling til Ring 3. Som underleverandør av Aas-Jakobsen AS har Ingenia bistått Statens vegvesen Region Øst med analyser av luftforurensing i og utenfor tunnel, inkludert beregninger og dimensjonering av tunnelventilasjon for klima og brann, samt utforming av ventilasjonstårn.