Prosjekter Follobanen

Kontaktperson:

Ørjan Antonsen

Sivilingeniør

Tlf: 91 81 39 86

E-post: oa@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2011–2017

Omfang: Tunnellengde = 21 km (to parallelle tunneler)

Entrepriseform: EPC Totalentreprise

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Ytelser: Planlegging og teknisk oppfølging i forfase, anbudsfase og oppfølging

Prosjektbeskrivelse

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene.

Som underleverandør til Aas-Jakobsen AS bistår vi Jernbaneverkets prosjektorganisasjon med analyser av temperatur, luftfuktighet og luftbevegelser i anlegget i drift og ved en eventuell brann; her inngår også røykanalyser. Vi utarbeider rapporter og utformer tekniske spesifikasjoner for blant annet brannventilasjon og trykksetting av rømningsveier.