Prosjekter Frogner skole og kultursenter

Kontaktperson:

Dag Sverre Johnsen

sivilingeniør

Tlf: 91 35 47 57

E-post: dsj@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2014–2017

Omfang: BTA totalt = ca. 18.000 m2

Entrepriseform: Samspill/totalentreprise

Oppdragsgiver: Sørum kommunale Eiendomsselskap KF/Betonmast Romerike AS

Ytelser: RIV i forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølgning i byggetrinn 1 og 2

Prosjektbeskrivelse

Frogner skole og kultursenter var et komplekst og omfattende prosjekt, og et vesentlig element i fornyelsen av Frogner som tettsted. Ingenia bisto oppdragsgiver med et forprosjekt i en samspillsmodell styrt av totalentreprenør, og deretter prosjektering i detaljprosjekt etter å ha blitt overført til tekniske underentreprenør.

Prosjektet besto av flere byggetrinn. De forskjellige trinnene omfattet:

  • Byggetrinn 1: Oppføring av nytt skolebygg, samt rehabilitering av eksisterende skolebygg fra 2006. Skoleanlegget med planlagt med en kapasitet på 1200 elever og i overkant av 100 lærerarbeiderplasser. Byggene er bundet sammen med en kulvert frem til kultursenteret.
  • Byggetrinn 2: Bygging av et nytt kultursenter med kultursal, bibliotek, øvingsrom for musikk og teater, kantine, skolens administrasjon og klasserom for spesialfag.
  • Byggetrinn 3: I dette trinnet ble eksisterende svømmehall totalrenovert. Det ble også bygget en ny idrettshall hvor byggherre var Frogner IL.

Ingenia har gjort forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølgning av byggeplass i trinn 1 og 2.

Bygningsmodell ble etablert i forprosjektet, og IFC-modell ble deretter benyttet gjennom hele prosjektet til visualisering, samordning, beregninger og kontroll, samt som grunnlag for tekniske entreprenører ved bygging av anlegget.