Prosjekter Intercity Dovrebanen, Kleverud-Sørli

Kontaktperson:

Ørjan Antonsen

sivilingeniør

Tlf:

E-post: oa@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2015-2019

Omfang: 15,8 km nytt dobbeltspor inkl. ca. 3 km tunnel.

Oppdragsgiver: Bane NOR

Ytelser: Tekniske spesifikasjoner VVS og tunnelventilasjon. Vurdering av frostinntrenging, aerodynamikk og behov for trykkreduserende tiltak. Vurderinger rundt luftkvalitet i nærliggende industrilokale.

 

 

 

 

Prosjektbeskrivelse

Eidsvoll-Hamar er en av Norges mest trafikkerte enkeltsporede strekninger. Med dobbeltspor hele veien synker reisetiden for persontog mellom Oslo-Hamar ned til en time, antall togavganger kan dobles og det blir færre forsinkelser. Det nye dobbeltsporet fra Kleverud og Sørli tas i bruk i 2027 og blir 15,8 kilometer langt.

Som underkonsulent til Aas-Jakobsen har vi bidratt med prosjektering og tekniske spesifikasjoner til totalentreprise for VVS i tekniske bygg, tunnelventilasjon og VA. I arbeidet inngår aerodynamiske analyser og vurdering av behov for eventuelle trykkreduserende tiltak, samt frostinntrengning for den ca. 3 km lange Hestnestunnelen.