Prosjekter Moss sykehus – Ny øyeinjeksjonsklinikk

Kontaktperson:

Magne Gjerde

avdelingsleder

Tlf: 90 19 39 79

E-post: mg@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020 – Pågår

Omfang: 400 m² BTA

Entrepriseform: Utførelse av entreprenører med rammeavtale

Oppdragsgiver: Sykehuset Østfold HF

Ytelser: Planlegging og oppfølging gjennom detaljprosjekt og byggefase

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter detaljprosjektering av ventilasjon, sprinkling og tilrettelegging for vannbåren varme for ny øyeinjeksjonsklinikk ved Moss sykehus.