Prosjekter Nordseter ungdomsskole

Kontaktperson:

Magne Gjerde

Avdelingsleder

Tlf: 90 19 39 79

E-post: mg@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2016–2019

Omfang: BTA = ca. 7000 m2

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg

Ytelser: Planlegging og oppfølging gjennom forfase, detaljplan og bygging