Prosjekter Nygård sykehjem

Kontaktperson:

Magne Gjerde

Avdelingsleder

Tlf: 90 19 39 79

E-post: mg@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2018–2020

Omfang: BTA = 7 100 m2 (nybygg), 10 000 m2 (rehabilitering)

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Sandefjord kommune

Ytelser: Planlegging gjennom mulighetsstudie, forprosjekt og utarbeidelse av prisgrunnlag for totalentreprise