Prosjekter Nygård sykehjem

Kontaktperson:

Magne Gjerde

Ingeniør

Tlf: 90 19 39 79

E-post: mg@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2018–2020

Omfang: BTA = 7 100 m2 (nybygg), 10 000 m2 (rehabilitering)

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Sandefjord kommune

Ytelser: Planlegging gjennom skisseprosjekt, forprosjekt og utarbeidelse av prisgrunnlag for totalentreprise

Prosjektbeskrivelse

Nybygg for 72 beboere, med parkeringskjeller. Rehabilitering av eksisterende sykehjem for 108 beboere.

Vi har bistått Sandefjord kommune med prosjektering og utarbeidelse av prisgrunnlag for totalentreprise for VVS-tekniske installasjoner.

VVS-tekniske anlegg

Nye VVS-tekniske anlegg i forbindelse med etablering av nye bad på alle beboerrom og ombygging av plan 1, samt produksjonskjøkken og fellesfunksjoner, i eksisterende sykehjem. Komplette VVS-tekniske anlegg for nybygg. VA-anlegg med LOD-tiltak der takflater er utnytter til fordrøyning.

Illustrasjon: Planforum Arkitekter