Prosjekter Nygård sykehjem

Kontaktperson:

Magne Gjerde

avdelingsleder

Tlf: 90 19 39 79

E-post: mg@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2018–2020

Omfang: BTA = 7 100 m2 (nybygg), 10 000 m2 (rehabilitering)

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Sandefjord kommune

Ytelser: Planlegging gjennom mulighetsstudie, forprosjekt og utarbeidelse av prisgrunnlag for totalentreprise

Prosjektbeskrivelse

Ingenia ble engasjert som rådgivere for oppføring av ny helseinstitusjon i Sandefjord kommune for personer med demens. Prosjektet er en videreføring av arbeidet med Sandefjord sykehjem demenslandsby, og skal gi rom for 180 beboere.

Prosjektet omfatter er nybygg for 72 beboere, med parkeringskjeller, og rehabilitering av eksisterende sykehjem for 108 beboere. Ingenia har bistått Sandefjord kommune med prosjektering og utarbeidelse av prisgrunnlag for totalentreprise for VVS-tekniske installasjoner og automasjon.

Illustrasjon: Oxivisuals AS