Prosjekter St. Josephs hospital

Kontaktperson:

Magne Gjerde

avdelingsleder

Tlf: 90 19 39 79

E-post: mg@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020 — Pågår

Omfang: 7770 m2 BTA

Entrepriseform: Utførelse av entreprenører med rammeavtale. Leveranse av ventilasjonsaggregater lyses ut som totalentreprise

Oppdragsgiver: Sykehuset Østfold HF

Ytelser: For- og detaljprosjekt med oppfølging i byggeperiode

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter for- og detaljprosjektering av ventilasjon, varme og sprinkler for St. Josephs hospital i Fredrikstad. Bygget oppgraderes og bygges om til bruk som distriktspsykiatrisk senter for regionen.

Dette medfører full utskiftning av alle tekniske anlegg, i tillegg skal bygget fullsprinkles. Byggearbeidene skal utføres i faser, med full drift i de arealene som ikke berøres av respektive utførelsesfaser. Ingenia er engasjert for å utrede konsept for nye tekniske anlegg, detaljprosjektering av valgte løsninger og oppfølging i byggefase.