Prosjekter St. Josephs hospital

Kontaktperson:

Magne Gjerde

Avdelingsleder

Tlf: 90 19 39 79

E-post: mg@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020 — Pågår

Omfang: 7770 m2 BTA

Entrepriseform: Utførelse av entreprenører med rammeavtale. Leveranse av ventilasjonsaggregater lyses ut som totalentreprise

Oppdragsgiver: Sykehuset Østfold HF

Ytelser: For- og detaljprosjekt med oppfølging i byggeperiode