Vann- og miljøteknikk

Vann- og miljøteknikk

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 innen Vannforsynings- og avløpsanlegg, og vi bistår både små og store oppdragsgivere med et bredt spekter av tjenester.

Dagens vann- og avløpssystem blir stadig mer sårbart. Byene vokser, klimaet endres, systemet aldres, samtidig som det stilles strengere krav. Det er mye som må gjøres, og vi er her for å bistå.

Vannsystemene våre er essensielle for at samfunnet skal fungere, både med tanke på forsyning av rent drikkevann og håndtering av avløp og overvann. Samtidig blir åpne vannspeil stadig mer aktuelle i områder for rekreasjon og kulturopplevelser. Alt dette krever at vi finner gode løsninger som er tilpasset både dagens forhold — og fremtidens.

Markedsområder

Ingenia holder til midt i Oslo sentrum og er med det godt lokalisert med nærhet til store deler av det sentrale østlandsområdet. Fra tid til annen påtar vi oss også oppdrag i resten av landet.

Vi leverer tjenester til en rekke næringer, offentlige etater og privatpersoner. Vår VA-avdeling har deltatt i prosjekter innen skolebygg, helse- og omsorgsbygg, industribygg, små og store boligprosjekter og samferdsel. Og vi kan blant annet vise til prosjekter for Undervisningsbygg Oslo KF, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Sporveien og Bane NOR.

Rådgivning og prosjektering

Som rådgivende VA-ingeniører bistår vi byggherrer, entreprenører, arkitekter og landskapsarkitekter i alle faser av et prosjekt, med saksbehandling, prosjektering og oppfølging i byggefasen.

Vi utfører prosjektering av alle typer vann-, overvanns- og avløpssystemer, fra mindre anlegg til større VA-infrastruktur.

Saksbehandling

Med sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 som ansvarlig søker, bistår vi våre kunder med saksbehandling og søknadsprosesser opp mot sentrale myndigheter i bygge- og reguleringssaker.

Tverrfaglighet

I Ingenia har vi lang og bred erfaring med prosjektering av VVS-anlegg, og vi har et godt og nært samarbeid mellom VVS- og VA-avdelingen. Dette drar vi stor nytte av når innendørs sanitæranlegg går over til utendørs VA-anlegg. Naturligvis kommer denne tverrfagligheten godt med i prosjekteringen av grensesnittet mellom sanitæranlegg og VA, men også i prosjekteringen av blant annet utendørs varmeanlegg, olje- og fettutskillere.

Digitale arbeidsmetoder

Vi ser i stor grad nytten — og økonomiske besparelser for alle parter — ved bruk av BIM-verktøy i prosjekteringen av vann- og avløpssystemer. Med utarbeidelsen av 3D-modeller blir det lettere for oss som prosjekterende å visualisere anlegget og kommunisere tverrfaglig mot andre aktører i prosjekt. Derfor benytter vi oss av Novapoint og AutoCad i prosjekteringen av VA, og Revit i prosjekteringen av utendørs VVS og i grensesnittet mellom VA og VVS.

Tjenester:

 • Vann- og avløpsnett
 • VA-modellering
 • Trykkavløp
 • Vannbehandling
 • Mindre renseanlegg
 • Overvannshåndtering
 • Drenering
 • Sanitæranlegg
 • Energikollektorer
 • Nær- og fjernvarme
 • Overordnede planer for forvaltning av VA
 • Reguleringsplaner
 • Uavhengig kontroll
 • Saksbehandling og offentlige søknader
 • Avfallshåndtering

Kontakt:

Kjell Ove Haug
avdelingsleder
Tlf: 95 70 03 21
E-post: koh@ingenia.no

Gå til profil