Automasjon og ITB

Automasjon og ITB

Automasjon

Bygg har i dag moderne automasjonsløsninger. De tilpasses etter tilstedeværelse, ute- og inneklima, energibruk osv. Dagens automasjonsbransje benytter ofte flere kommunikasjons-grensesnitt internt på anlegget, og løsninger kan fremstå rotete for de som ikke kjenner faget. Vi kjenner protokollene som vanligvis benyttes, og bistår prosjekter med ivaretagelse av en sømløs og helhetlig kommunikasjon, enten det benyttes Modbus, KNX, API, BACnet eller andre protokoller.

For drift av bygget, er brukeren tjent med å velge en løsning tilpasset det reelle behovet. Dette kan f.eks. være en løsning med et lokalt SD-anlegg (Sentral Driftskontroll), eller en løsning der alt ligger eksternt på server (toppsystem). Valgt løsning må være formålstjenlig og forståelig. Via definerte brukertilganger får driftsoperatører fullt innsyn i de tekniske systemene. I tillegg gis det mulighet for manuell overstyring og optimalisering av driftsparametere, samt tilgang til alarm-logg, logging av prosessdata, driftsrapporter, tidsplaner for drift, osv.

Energioppfølgingssystem (EOS) er et framtidsrettet verktøy, men kunden må avgjøre hvilke behov og nytte det skal tilfredsstille. Det finnes i dag flere automasjonsleverandører som tilbyr EOS som en del av SD-anlegget. Et gjennomtenkt og brukervennlig EOS-system kan vise seg å være gull verdt. Her kan områder hvor energi kan spares eller kuttes identifiseres.

Ingenia har gjennomført flere prosjekter innen bygningsautomasjon, der vi har utført prosjektering, tilbudsunderlag, kontrahering og oppfølging.

ITB

Et moderne bygg inneholder i dag flere avanserte tekniske anlegg. Disse er ofte levert/prosjektert av flere aktører, som for eksempel lys, varme, kjøling, ventilasjon, solavskjerming, adgangskontroll, dørmiljø, lekkasjesikring, energimåling, elektrosignaler, eller heis. ITB (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner) omfavner disse anleggene.

Flere av disse systemene har kryssende grensesnitt og er dermed avhengig av å bli koordinert fra prosjektering til overlevering. En ITB-koordinator vil holde i grensesnittene og sørge for en samkjørt og gjennomsiktig byggeprosess, hele veien fra prosjektering til daglig bruk i driftsfase.

Som det står skrevet i ITB – Et lønnsomt valg for byggherrer (Integra, 2011): «… ender ofte dagens offentlige og private byggherrer opp med dårlige teknisk anlegg. Dette skyldes at ansvaret for helhetstenkning og integrasjon er pulverisert mellom ulike fag, eller lagt til en underentreprise som kommer for sent inn i prosessen og mangler myndighet til å få igjennom nødvendige endringer. ITB er samspillet mellom de tekniske bygnings-installasjonene, utført på en slik måte at forretnings-, miljø- og sikkerhetsmessige krav blir oppfylt.

Hensikten med ITB er å oppnå en optimal administrasjon og senere drift av bygget gjennom et godt samspill mellom de tekniske systemene, samt å sikre økonomi, funksjon og sikkerhet i hele byggets levetid.

Aktører i markedet har anslått en typisk merkostnad på 3–5 prosent når integratorrollen eller ITB-rollen ikke blir ivaretatt på en god måte.»

 

 

Sebastian Klüwer

Kontakt:

Sebastian Klüwer
avdelingsleder
Tlf: 97 00 69 97
E-post: sk@ingenia.no

Gå til profil