Automatiske slokkeanlegg

Automatiske slokkeanlegg

Vi innehar kompetanse og sertifikat innenfor de aller fleste automatiske slokkesystemer og bistår med prosjektering og kontroller av slokkeanlegg i alle typer bygg. Avdelingen består av dyktige ingeniører/sivilingeniører, og vi håndterer både NFPA13 og NS-EN 12845.

Automatiske slokkeanlegg er et fagfelt som er mer aktuelt enn noen gang. Brann- og redningsvesenet rykker ut til langt over 10 000 reelle branner i året, 30% av disse er brann i bygninger. I snitt omkommer 62 personer årlig i Norge som følge av brann. Det stilles derfor strenge krav til prosjektering, installasjon og kontroller av aktive slokkeanlegg i bygninger.

I rollen som rådgivende ingeniør slokkeanlegg bistår Ingenia med fagkunnskap i alle deler av prosjekteringsfasen i et byggeprosjekt. Vi utfører detaljprosjektering av små og store bygg, for små og store kunder. Vi er med kunden hele veien, fra valg av type slokkesystem og tekniske løsninger til oppfølging i byggeperioden og til sluttkontroll med leveranse av komplett FDV-dokumentasjon.

Typiske bygninger hvor vi kan tilby vår kompetanse innen prosjektering av slokkeanlegg:

  • Skole og undervisningsbygg
  • Kontor og næringsbygg
  • Helse- og omsorgsbygg
  • Boligbygg og omsorgsboliger
  • Lagerbygninger
  • Verneverdige bygninger

Ingenia innehar fagkompetanse innenfor følgende slokkesystemer:

  • Sprinkleranlegg
  • Vanntåkeanlegg
  • Gasslokkesystemer

Vi utfører også oppdrag med FG-kontroller, 3.partskontroller og tilstandsrapporter av automatiske slokkesystemer.

Tom Vestli

Kontakt:

Tom Vestli
avdelingsleder
Tlf: 91 87 87 26
E-post: tv@ingenia.no

Gå til profil