Bygningsfysikk, energi og miljø

Bygningsfysikk, energi og miljø

Bygningsfysikk

Bygningsfysikk handler om å forstå hvordan bygninger spiller sammen med indre og ytre klimapåkjenninger. Vil et bygg tåle klimaet og bruken som det utsettes for? Hva forårsaker fuktproblemet i kjelleren din? Det er slike spørsmål bygningsfysikeren besvarer, ved å bruke sin kunnskap om luft-, varme- og fukttransport. Bygningsfysikk er et fagfelt med stor betydning for å sikre gode og holdbare bygninger for fremtiden, samt for å bevare de eksisterende.

Våre rådgivere innen bygningsfysikk bistår blant annet med å finne gjennomtenkte løsninger for byggets klimaskall, varmeisolering, lufttetthet og inneklima. Vi gir sentrale premisser i alle faser i prosjekter, og kvalitetssikrer detaljtegninger for å tilrettelegge for holdbare, bærekraftige og sunne bygg. Dersom uhellet allerede har vært ute bistår vi med analyser og anbefaling av tiltak ved blant annet fuktproblematikk eller uforutsette varmetap.

Ingenia kan bistå med følgende rådgivning innen bygningsfysikk:

 • Bygningsfysisk premissgiving i alle faser
 • Kvalitetssikring av detaljtegninger
 • Inneklimasimulering
 • Dagslysberegning
 • Tilstandsvurdering av bygg
 • Rådgiving innen materialvalg

Rådgiving innen fuktsikring, lufttetthet, varmeisolering og forebygging av kuldebroer

Energi og Miljø

Energi- og miljøproblematikken har i dag blitt én av samfunnets største utfordringer. Det bygges stadig nye bygg, og samtidig skal eksisterende bygg rehabiliteres. Som energi- og miljørådgivere jobber vi med å utvikle energieffektive bygg og anlegg med lave klimagassutslipp. På denne måten kan vi bidra til å nå Norges klima- og bærekraftsmål.

Våre energirådgivere bistår i alle prosjektfaser, fra mulighetsstudier av energiforsyningsløsninger til beregninger av det ferdige byggets energiforbruk. For eksisterende bygg bidrar vi blant annet med vurderinger og lønnsomhetsanalyse av energibesparende tiltak.

Som miljørådgivere kan vi blant annet bistå med klimagassregnskap og LCA, samt utvikling og forankring av energi- og miljømål gjennom miljøprogram og MOP. Vi bistår også med BREEAM-NOR sertifisering gjennom rollen som BREEAM-AP og BREEAM-NOR Revisor.

Ingenia kan bistå med følgende rådgivning innen energi:

 • Energiberegninger mot forskriftskrav
 • Passivhus, nZEB og plusshus
 • Energimerking
 • ENØK-tiltak
 • Energianalyse
 • Mulighetsstudie
 • Lønnsomhetsanalyse (LCC)
 • Inneklimasimulering
 • Kartlegging for støtteordninger (f.eks. Enova)

Ingenia kan bistå med følgende rådgivning innen miljø:

 • BREEAM-AP
 • BREEAM Revisor
 • Klimagassregnskap
 • Lønnsomhetsanalyse (LCC)
 • Livssyklusanalyse (LCA)
 • Dagslys
 • Miljøprogram og Miljøoppfølgingsplan (MOP)
 • Materialvalg
 • Plan for rent tørt bygg (RTB)

 

Kontakt:

Heidi Nes
sivilingeniør
Tlf: 91 30 97 59
E-post: hne@ingenia.no

Gå til profil