Luftkvalitet i industri og næring

Luftkvalitet i industri og næring

Et godt arbeidsmiljø skapes ikke minst ved å ivareta og legge til rette for arbeidstakernes fysiske helse.

I industrisammenheng kan luftforurensning by på utfordringer for det fysiske arbeidsmiljøet. Etablering av tilstrekkelig ventilasjon og/eller renhold er gjerne effektive tiltak for å skape eller opprettholde god luftkvalitet. Med beregningsverktøy og spesialisert kompetanse kan vi bidra med å kartlegge luftbevegelser og omfang av forurensning, og finne løsninger tilpasset de ulike situasjonene industri og annen næring står overfor.

Våre tjenester:

  • Luftforurensningsberegninger for ulike arbeidsoperasjoner
  • Vurdering av forurensningstiltak og tilpassede ventilasjonsløsninger
  • Numeriske beregninger (CFD) for analyse av bl.a.
    • Luftbevegelser og –fuktighet
    • Temperatur

Kontakt:

Heidi Nes
sivilingeniør
Tlf: 91 30 97 59
E-post: hne@ingenia.no

Gå til profil