Bygningsfysikk er et fagfelt av stor betydning for utviklingen av fremtidens bygg – og bevaringen av gamle. Faget handler om å forstå hvordan bygninger spiller sammen med ytre og indre påkjenninger. Vil et bygg tåle klimaet og brukerne som det utsettes for? Tilfredsstiller bygget kravene som settes til energieffektivitet? Det er slike spørsmål bygningsfysikeren besvarer, ved å bruke sin kunnskap om luft-, varme- og fukttransport.

Generell rådgivning
Vi bistår andre rådgivere og arkitekter med å finne gjennomtenkte løsninger for et byggs klimaskall, isolasjonstykkelser, plassering av vinduer, etc. Samtidig gir vi sentrale premisser i en tidlig fase og kvalitetssikrer detaljtegninger for å tilrettelegge for gode, byggbare løsninger.

Energieffektivitet
Vi utfører beregninger av energibehov og energieffektivitet, og dokumenterer energiytelse opp mot f.eks. teknisk forskrift, energimerkeforskriften, prosjektkrav og passivhusstandarden (NS3700/NS3701).

Inneklima
Med IDA ICE utfører vi komplekse inneklimasimuleringer, og bruker disse beregningene, samt vår VVS- og ITB-ekspertise, til å sørge for at det skapes et godt inneklima.

BREEAM
Med sertifisering som BREEAM-AP kan vi styre byggeprosjekter gjennom BREEAM-prosessen, i alle prosjektfaser.

 

I rollen som rådgivende ingeniør bygningsfysikk
(RIByfy) bistår vi bl.a. med disse tjenestene:

 • Generell premissgivning
 • Beregninger:
  • U-verdi bygningsdeler
  • Isolasjonstykkelser
 • Vurderinger:
  • Kondensrisiko
  • Behov for radonsikring
 • Analyse av eksisterende bygg
 • Kvalitetssikring av byggdetaljer

I rollen som rådgivende ingeniør energi
(RIEn) bistår vi bl.a. med disse tjenestene:

 • Energiberegninger mot:
  • TEK17
  • NS3700/NS3701
  • nZEB/Plusshus
  • Energiattest
 • Vurdering av ENØK-tiltak
 • Beregning av oppvarmingsbehov
 • Lønnsomhetsberegninger
 • Inneklimaberegninger
 • Analyse av energibruk
 • Energimerking og utarbeidelse av energiattest

Kontaktperson:

Ørjan Antonsen
sivilingeniør
Tlf: 91 81 39 86