Bygningsfysikk er et fagfelt av stor betydning for utviklingen av fremtidens bygg – og bevaringen av gamle. Faget handler om å forstå hvordan bygninger spiller sammen med ytre og indre påkjenninger. Vil et bygg tåle klimaet og brukerne som det utsettes for? Tilfredsstiller bygget kravene som settes til energieffektivitet? Det er slike spørsmål bygningsfysikeren besvarer, ved å bruke sin kunnskap om luft-, varme- og fukttransport.

Generell rådgivning
Vi bistår andre rådgivere og arkitekter med å finne gjennomtenkte løsninger for et byggs klimaskall, isolasjonstykkelser, fundamentering, plassering av vinduer, etc. Samtidig gir vi sentrale premisser i en tidlig fase og kvalitetssikringer detaljtegninger for å tilrettede for gode, byggbare løsninger.

Energieffektivitet
Vi utfører beregninger av energibehov og energieffektivitet, og dokumenterer energiytelse opp mot f.eks. teknisk forskrift, energimerkeforskriften, prosjektkrav, passivhusstandarden (NS3700/NS3701) og BREEAM.

Inneklima
Med IDA ICE utfører vi dyptgående inneklimasimuleringer, og bruker disse beregningene, samt vår VVS- og ITB-ekspertise, til å sørge for at det skapes et godt inneklima.

 

I rollen som rådgivende ingeniør bygningsfysikk (RIByfy) bistår vi med et bredt spekter av tjenester, bl.a.:

 • Generell premissgivning
 • Kvalitetssikring av detaljtegninger
 • Beregninger av bl.a.:
  • Kondensrisiko
  • Isolasjonstykkelser
 • Energiberegninger mot:
  • Forskriftskrav
  • NS3700/NS3701
  • nZEB/Plusshus
  • Energiattest
 • Energieffktivisering
 • Inneklimavurderinger
 • Energiattest
 • Radonsikring

Kontaktperson:

Bjørn Erik Rasmussen
Sivilingeniør
Tlf: 93 00 88 37