Årets nye ingeniaster

2019 har vært et spennende og godt år for oss i Ingenia. Vi er i stadig vekst, og har ansatt hele 11 nye medarbeidere i løpet av året.

Blant årets nye medarbeidere er det en gledelig spredning i både alder og kjønn. Noen kommer rett fra skolebenken, andre har flere års erfaring. Disse flotte rådgiverne har styrket våre avdelinger innen helse og omsorg, skole og undervisning, bygningsfysikk, automatiske slokkeanlegg, samferdsel, industri og næring, samt automasjon og ITB.

Fra venstre i bildet over: Håvard Bjerknes, Marie Garen Aaberg, Emil Pettersen, Karoline Tresvik,
Terje Langbråten, Linnea Bjørklund, Kristoffer Hagset, Kristian Nilsen, Pawel Økland, Heidi Nes,
Terje Tørholen.

Ingenia ønsker våre nyansatte velkommen, selv om de allerede har jobbet en stund og markert seg både faglig og sosialt. Vi ser fram til mange og spennende år sammen.

PS: Vi er alltid nysgjerrige på og åpne for nye medarbeidere. Så hvis du tror vi kan ha nytte av hverandre, ta gjerne kontakt. Alle forespørsler og søknader vil bli behandlet konfidensielt.

Kontaktperson: Gunn Olsen – telefon 905 84 704.

*ingeniast = entusiastisk Ingenia-medarbeider